วันที่ Tuesday ที่ 6 เดือน October พ.ศ. 2558 | Tuesday, October 6, 2015
คลิบวิดีโอ ทบทวนคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาเด็กไทย
เรื่อง : กีฬาสีโรงเรียนเมือง9 ปี 2550
เนื้อหา :
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์กีฬาสีของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 สนุกสนานมาก (มากจนครูดำไปเลย) ก็ตามที่ได้สัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ว่าจะเอาวิดีโอกองเชียร์และบรรยากาศงานวันกีฬาสีมาให้ชมกัน วันนี้ครูก็เลยขอโอกาสนำมาให้ดูกันเลย… หากดูภาพถ่าย เลือกดูจากที่รวมภาพถ่ายนะคะ หากยังไม่จุใจดูต่อได้ที่เว็บฯเมือง 9 นะ

เมื่อ : 19 กรกฏาคม 2550
แนะนำ-ติชม : 2 ข้อคิดเห็น « คลิกเพื่อแสดงข้อคิดเห็น
  Math Video Learning ดูวิดีโอเรื่องอื่นๆ »

Thailand Mathematic Blog
บล็อกส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง  การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียนใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วยชุดการเรียนจำนวน 3 ชุด ได้แก่

– ชุดการเรียนที่ 1 แนวระนาบฉากหลากพิกัด ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ระนาบพิกัดฉาก
–  ระนาบพิกัดฉาก (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดและจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
–  การประยุกต์ของจุดและระยะทางในระนาบพิกัดฉาก
ชุดการเรียนที่ 2 ความชันเพียงนิดพิชิตได้  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ความชันของเส้นตรง
–  ความชันของเส้นตรง (ต่อ)
–  ความชันของเส้นตรงที่ขนานกันและความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉาก
–  การประยุกต์ความชันของเส้นตรง
ชุดการเรียนที่ 3 ฉลาดใช้สมการเส้นตรง  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  สมการเส้นตรง
–  สมการเส้นตรง (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน
–  การประยุกต์สมการเส้นตรง

ชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น แต่ละชุดประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กระดาษคำตอบ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ย่อย ใบคำสั่ง ใบกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใบความรู้  ใบงานฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น  ต่อไป

ผู้จัดทำ  นางนัตธิณี  จงรักษ์ (ครูออน)

เอกสารแนบ
– บทคัดย่อ
ชุดที่ 1 แนวระนาบฉากหลากพิกัด

 

…..

กีฬาสี 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

ผ่านไปแล้วค่ะ สำหรับงานกีฬาสี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  ปี 2557  แม้งานจะเล็ก ๆ ตามกำลังของพวกเราชาว SVC แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน กันเอง เรียบง่าย และพอเพียง  ทุกคนทั้งครู นักเรียน ช่วนกันคนละไม้คนละมือ

ประทับใจค่ะ

ขอบคุณคุณครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคนนะคะ…. ร่วมด้วยกัน

ปีหน้า พบกันใหม่ค่ะ

ครูออนเก็บบรรยากาศเล็ก ๆ น้อยมาฝากค่ะ (ภาพจากมือถือค่ะ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กีฬาสี  2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กีฬาสี 2557

http://www.krooon.com/photos/album/svc-sports-day-2014/

 

 

โครงการประกวดวาดภาพ ณ ศรีราชา ประจำปี 2557

วันนี้ วันดี ครูออนได้มาเป็นทีมงานรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557  (ซึ่งครูออนก็มาทุกปี) และปีนี้ที่ประทับใจมาก นอกจากผุ้เข้าร่วมจะมากันมาก จากหลากหลายท้องที่ ทั้งเด็ดทั้งผู้ใหญ่แล้ว  พระก็ยังเข้าร่วมด้วย…

ประทับใจจริง ๆ ค่ะ

ประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557 ประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557 ประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557 ประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557 ประกวดวาดภาพ ศรีราชา ประจำปี 2557 มีต่อ »

feed math


ค้นหาเรื่องที่สนใจ

| หรือ ค้นหาจากคำค้น »

Photo albums

อัลบัมล่าสุด » svc-sports-day-2014
หรือเลือกจากอัลบัมทั้งหมด