คณิตศาสตร์ (Mathematic) หรือที่คนไทยเรียกกันง่ายๆว่า เลข ถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในทุกสาขา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับ ความหมาย การจัดการเรียนรู้ เนื้อหา ข้อสอบ บทเรียน ตลอดจนการศึกษาเฉพาะเจาะจงเช่น เรื่อง สมการ,แคลคูลัส,เลขยกกำลัง,วงกลม,เศษส่วน,พหุนาม และอีกหลายเรื่องที่ใช้เรียนในระดับ ประถม (ป1- ป6), มัธยม (ม1, ม2, ม3, ม4, ม5, ม6) เพราะการเข้าใจคณิตศาสตร์ขั้นสูงนั้น ต้องมาจากการเข้าใจคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อน
กองเชียร์กีฬาสีประจำปี 2550 โรงเรียนเมืองพัทยา 9
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
  

บทความคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ระบบเลขฐานสิบ
» ระบบเลขฐานสิบนี้เป็นระบบเลขที่เราใช้กันมาเป็นประจำในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขโดดทั้งหมด 10 ตัว คือ 0 - 9 (ชม:1761 ครั้ง)
จำนวนจริง
» ตัวเลข หรือ จำนวนนั้น กำเนิดเกิดขึ้นมาจากอะไร ใครเป็นผู้คิดค้น แล้วรู้รือไม่ทำไมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราต้องเกี่ยวข้องกับคำว่า "จำนวน" (ชม:1239 ครั้ง)
มาตราวัดไทยและสากล
» รวมมาตราวัดของไทยและสากลเพื่อแปลอัตราส่วนให้ถูกต้อง เช่นวัดระยะทาง, ความยาว,น้ำหนัก เทียบไทยกับสากล, เทียบไทยกับเมตริก ,มาตราวัดชั่งตวง,ชั่งเพชรพลอย,วัดเนื้อที่และอื่นๆ (ชม:13590 ครั้ง)
จำนวนนับ
» เราเรียกเลข 1,2,3,… ว่าจำนวนนับ จำนวนนับ a หารจำนวนนับ b ลงตัว เมื่อมีจำนวนนับ c ซึ่งทำให้ b = ac ... (ชม:1457 ครั้ง)
ระบบเลข
» ระบบเลข แต่ละระบบมีจำนวนตัวเลขที่ใช้เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนั้น และมีฐาน (base) ของจำนวนเลขตามชื่อของมัน ซึ่งระบบเลขฐานประกอบด้วยเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 (ชม:781 ครั้ง)

นานาสาระคณิตศาสตร์

คำศัพท์เกี่ยกวับคณิตศาสตร์ รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
จากพจนานุกรมศัพท์ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สสวท.
สูตรคณิตศาสตร์ รวมสูตรคณิตศาสตร์ กฏ นิยาม ทฤษฏี
รวมสูตรต่างๆพร้อมตัวอย่างการคิดคำนวณเน้นระดับประถม-มัธยม

 


เรื่องเล่าจากครูคณิตศาสตร์

เริ่มต้นส่วนของคณิตศาสตร์กัน

ในที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ก็จะได้เปิดเผยสู่นักเรียนกันแล้ว….. 😛 

หลังจากที่ครูและผู้ช่วยครู ทำอยู่หลายวัน จนวันนี้ ก็เลยถือโอกาสนำการเปลี่ยนแปลง website ส่วนของคณิตศาสตร์ ให้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์จริงๆ เอาไว้ให้นักเรียนได้ทบบทวนคณิตศาสตร์กัน (แต่เนื้อหายังไม่ค่อยมีอะไร จะคอยทะยอยเพิ่มเรื่อยๆ) สำหรับส่วนอื่นๆ เช่น mtalk เหมือน webboard, home room เรื่องเบาๆ ของครูกับนักเรียน, หน้าห้องเรียน เป็น webblog เอาไว้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอน

บทความน่าสนใจจากวิชาการ.คอม