รวมบทความ wordpress-plugin

Wordpress (Official Blog OS for you & me website) and all about Plugin, themes, idea, and any kind of tools for make your blog site complete.

พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ในบล็อก (mimetex wordpress plugin)

WordPress Plugin show Math Fomular in Document

A Direct MimeTex เป็น plugin สำหรับแสดง สูตรคณิตศาสตร์ในเนื้อหา-บทความ-Comments ซึ่งเหมาะกับ เว็บไซต์ที่จำเป็นต้องแสดงสูตรคณิตศาสตร์ในเนื้อหา และในไฟล์ ที่ผู้ช้วยประยุกต์จากของ Anders Dahnielson เพื่อให้สามารถนำไปใช้แทรกใน บทความที่เราเขียนขึ้นมาได้ง่ายขึ้น และใครสนใจลอง download ไปใช้ดูนะครับ เป็น code ง่ายๆ โดย host ที่เราเช่าหรือ host ของตัวเองก็ตาม ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวแปลงข้อความไปเป็นสูตรคณิตศาสตร์ให้ยุ่งยาก เพราะเราสามารถใช้ Public MimeTex ของ forkosh mimetex.cgi ได้

Plugin Name: A Direct MimeTex
Plugin URI: http://www.krooon.com/
Description: UseGenerate LaTex Math Code and embed LaTeX Math in documents, modified based on Anders Dahnielson.
Author: ijook
Version: 1.0
Encoding : http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi
Note: If used this plugin , your math text in documents can direct encode with Public mimeTex Server (http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi) or
encode by your mimetex Server (http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.html) and other LaTex Server support [ tex]…[/tex]

how to used :
1. Download A Direct MimeTex wordpress plugin and unzip it to wp-content/plugins folder
2. login to admin panel > plugins > Activate A Direct MimeTex http://www.krooon.com/mod/a-direct-mimetex.zip

Example :

text input : [ tex]\red\large\displaystyle e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}[/tex]
text result : \red\large\displaystyle      e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}

Enjoy !!!
🙂

A quick keyword search is plugin for wordpress

วันนี้ผู้ช่วยครูขอโอกาสเสนอ WordPress Plugin สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ที่ทำขึ้นโดยผู้มือผู้ช่วยครูเอง ทำโดยคนไทยครับ โดยจุดประสงค์คืือสำหรับใช้ช่วยเสริมในการเข้าถึงบทความของเรา เหมือน Tag Cloud แต่ tag Cloud มาจาก Category แต่สำหรับ plugin ตัวนี้ เวลาเรา Post เรื่องใหม่ ให้เราใส่ keyword ในช่อง Custom Field แล้ว ตัว keyword ที่เราใส่เข้าไปนี้แหล่ะ จะมาเป็นตัว tag cloud เอง โดยมีข้อแม้ว่า ใน เนื้อหาที่เรา post นั้นต้องมี คำ keyword ที่เราใส่เข้าไปในเนื้อหาด้วย
ปล. หากติดขัดประการใด หรือต้องการฝากคำแนะนำ เชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับ

Plugin Name: A Keyword Search.
Plugin URI: http://www.krooon.com/math-key.php
Description: Simple to used a meta tag keywords for Quick SEARCH .
Version: 1.0
Author: ijook
Author URI: http://www.krooon.com
Sample : http://www.krooon.com/math-key.php

มีต่อ »

  |  
feed math


ค้นหาเรื่องที่สนใจ

| หรือ ค้นหาจากคำค้น »

Photo albums

อัลบัมล่าสุด » pattaya9-sportdays-2007
หรือเลือกจากอัลบัมทั้งหมด