รวมบทความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล พัฒนาความเป็นไทยไม่ให้น้อยหน้าต่างชาติ เริ่มต้นจากการศึกษาผ่าน internet และโลกออนไลน์ หรือที่นิยมเรียกกัน e-learning

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง  การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ด้วยชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียนใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วยชุดการเรียนจำนวน 3 ชุด ได้แก่

– ชุดการเรียนที่ 1 แนวระนาบฉากหลากพิกัด ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ระนาบพิกัดฉาก
–  ระนาบพิกัดฉาก (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดและจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
–  การประยุกต์ของจุดและระยะทางในระนาบพิกัดฉาก

ชุดการเรียนที่ 2 ความชันเพียงนิดพิชิตได้  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  ความชันของเส้นตรง
–  ความชันของเส้นตรง (ต่อ)
–  ความชันของเส้นตรงที่ขนานกันและความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉาก
–  การประยุกต์ความชันของเส้นตรง

ชุดการเรียนที่ 3 ฉลาดใช้สมการเส้นตรง  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 หน่วย คือ
–  สมการเส้นตรง
–  สมการเส้นตรง (ต่อ)
–  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน
–  การประยุกต์สมการเส้นตรง

ชุดการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น แต่ละชุดประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กระดาษคำตอบ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ย่อย ใบคำสั่ง ใบกิจกรรมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใบความรู้ใบงานฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น  ต่อไป

ผู้จัดทำ  นางนัตธิณี  จงรักษ์ (ครูออน)

เอกสารแนบ
บทคัดย่อ
ชุดที่-1-แนวระนาบฉากหลากพิกัด

 

Text-Link-Ads จ่ายจริง แค่ $25 ก็ได้รับแล้ว

รู้หรือไม่ว่าเว็บไซต์คุณมีมูลค่าเท่าไร?

ถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนสนใจอยากขอซื้อเว็บไซต์คุณ คุณจะขายท่าไร ?

ไม่มีอะไรมากหรอกครับ วันนี้ผู้ช่วยครูท่องอินเตอร์เนต เ้ห็นเว็บไซต์หนึ่งเขามีการบอกว่าเว็บไซต์นี้มีมูลค่ากี่บาท ก็เลยลองเอามาคิดกับเว็บไซต์ครูออนดู โดยเวลานี้ เว็บไซต์ครูออนมีมูลค่า…..


This website is worth

What is your website worth?
ปล. มูลค่าที่เห็น เปลี่ยนแปลงทุกวัน
 
โดยวิธีคิดของเขา คิดจากจำนวน links ที่ย้อนกลับมาหาเว็บไซต์ของเรา ยิ่งมาก ราคายิ่งสูง ที่เขียนมาก็เพียงอยากให้เพื่อนๆทดลองดูเท่านั้นเอง เผื่อวันหนึ่งเกิดฝาหรั่งอยากซื้อเว็บเราบ้าง จะได้ตั้งราคาถูกนะครับ….

ผู้ช่วยครู 😥

สมทบทุนค่าชั่วโมง internet โดยท่านไม่ต้องจ่ายตังค์ซักบาท

สร้างรายได้ให้เว็บคุณฟรีๆ

ผ่านมา 3 เดือนแล้วนะสำหรับ krooon.com หมดเงินค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตไปพอสมควร พอดีเห็นที่อื่นๆเค้ามีการหารายได้จากอินเตอร์เน็ต (make money from internet) ครูออนก็เลยบอก (สั่ง) ให้ผู้ช่วยครูลองหารายได้จาก internet มาเป็นค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตดูบ้าง ผู้ช่วยครูก็เลือกใช้บริการของ Text link Ads

การหารายได้ (หาเงิน) ฟรีๆ จาก Text link Ads
มีหลากหลายแนวทางการหารายได้จาก internet นะ แต่วิธีนี้ เราสามารถทำเงินได้จริงและที่สำคัญ คือเราสามารถเป็นผู้บริจาคเงินให้กับเพื่อนร่วม internet ได้ในคราวเดียวกัน โดยที่เราไม่ต้องควักเงินของเราเอง…(งง กันหล่ะซิ) มีต่อ »

feed math


ค้นหาเรื่องที่สนใจ

| หรือ ค้นหาจากคำค้น »

Photo albums

อัลบัมล่าสุด » pattaya9-sportdays-2007
หรือเลือกจากอัลบัมทั้งหมด