What is this? From this page you can use the Social Web links to save วันครูปี 54 to a social bookmarking site, or the E-mail form to send a link via e-mail.
บันทึกและแบ่งปัน? ท่านสามารถบันทึกเนื้อหา, บทความหน้านี้ใน Bookmark Online เพื่อง่ายต่อการค้นหาและแบ่งปันหรือส่งบทความนี้ไปถึงเพื่อนหรือหรือคนที่ท่านอยากให้อ่านบทความนี้....... แบ่งปันความรู้

Social Web

E-mail

E-mail It
June 15, 2011

วันครูปี 54

Posted in: frontpage,สิ่งดีๆที่ครูออนอยากเล่า

ครูตัวน้อยของครูอร…..? ทุกครั้งเมื่อวันไหว้ครูมาถึงก็มักจะมีความรู้สึกอยู่ 2 อย่าง 1. นึกถึงครูที่เคยสอนเรา 2. นึกถึงนักเรียนที่เราเคยสอน ในปีนี้ครูอรนึกถึงข้อ 2 มากกว่า แต่นึกถึงในฐานะ “ครูตัวน้อยของครูอร” เพราะนักเรียนที่ครูอรได้สอนเปรียบเหมือนบทเรียนให้ครูอรได้เรียนรู้ตลอดรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนทำให้ครูอรมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนรุ่นน้อง ครูอรเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะทำอะไรตามใจตัวเอง แต่ทุกครั้งที่จะทำอะไรที่ไม่ดี ก็จะมีภาพเด็กๆที่ครูอรต้องหยุดความคิดเพราะห่วงความรู้สึกของลูกศิษย์ ทำให้ครูอรเป็นคนที่ทำอะไรอยู่ในกรอบเพราะมีเด็กๆ เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ ในวันครูปีนี้คนที่ครูอรอยากจะขอบคุณก็คงเป็นครูตัวน้อยที่รักของครูอรทุกคนค่ะ


Return to: วันครูปี 54