What is this? From this page you can use the Social Web links to save สิ่งที่หนักใจสำหรับครู(หลายคน) !!! to a social bookmarking site, or the E-mail form to send a link via e-mail.
บันทึกและแบ่งปัน? ท่านสามารถบันทึกเนื้อหา, บทความหน้านี้ใน Bookmark Online เพื่อง่ายต่อการค้นหาและแบ่งปันหรือส่งบทความนี้ไปถึงเพื่อนหรือหรือคนที่ท่านอยากให้อ่านบทความนี้....... แบ่งปันความรู้

Social Web

E-mail

E-mail It
January 06, 2008

สิ่งที่หนักใจสำหรับครู(หลายคน) !!!

Posted in: frontpage,สิ่งดีๆที่ครูออนอยากเล่า

ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (รวมทั้งวิชาอื่นๆ) ครูมีความตั้งใจอยากจะให้นักเรียนทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันครูก็อยากเห็นนักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมให้มากกว่านี้

นักเรียนในปัจจุบันมีความแตกต่างจากนักเรียนสมัยครูออนมากๆ เช่น

    • ครูคนไหนไม่ได้สอนก็จะไม่ไหว้ทักทาย พอว่ากล่าวตักเตือนในฐานะที่เป็นครู เด็กจะแสดงความไม่พอใจออกมาทันที
    • นอกจากหน้าที่เรียนแล้ว นักเรียนยังมีหน้าที่ทำความสะอาด ซึ่งการทำความสะอาดเป็นการฝึกการทำงานเพื่อให้ใช้ที่บ้านได้ แต่นักเรียนที่ครูรักกลับทำงานก็เฉพาะตอนที่ครูอยู่ พอครูลับหลังก็ยืนคุยกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ครูค่อนข้างหนักใจ ถ้าพวกเราเรียนจบแล้วทำงาน ถ้าเราทำงานเฉพาะตอนที่เจ้านายอยู่หน่วยงานนั้นคงจะแย่แน่ๆ

เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ที่กล่าวมาไม่ใช่จะว่าร้ายนักเรียน แต่ครูออนอยากเห็นนักเรียนเป็นคนที่สามารถคิดอะไรได้มากกว่านี้ การที่นักเรียนไม่ไหว้ครู แล้วที่บ้านเราจะไหว้พ่อแม่หรือไม่ การที่ไม่ทำความสะอาดที่โรงเรียนแล้วที่บ้านใครเป็นคนทำ

ถ้าเราเรียนเก่งในเนื้อหา แต่ในวิชาความเป็นคนเรามีไม่มากพอ ครูคงไม่ภูมิใจแน่ๆ สิ่งที่ครูสอนหวังว่าวันหนึ่งเด็กๆที่ครูรักจะนำมันมาใช้ เพื่่อสังคมไทยเราจะได้กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง

ด้วยความห่วงใย
จากครูออน


Return to: สิ่งที่หนักใจสำหรับครู(หลายคน) !!!